Naujienos

Sąsajos su Lietuva Adolfo Erss knygose
Adolfo Erss kelionės įspūdžių apie Lietuvą knygą išleido spaustuvė „Latvju Kultūra“ Rygoje. Kaip matyti iš įvado, autorius stengėsi parodyti, kas jungia lietuvių ir latvių istoriją, kultūrą, valstybinį gyvenimą. Pirmame skyrelyje jis aprašė bendrą lietuvių ir latvių genčių proistorę. Po to apžvelgė Lietuvos valstybės raidą nuo karaliaus Mindaugo iki Liublino unijos...
[plačiau]
 
Biblioteka – vaikų kūrybiškumui ir edukacijai
KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyrius, įgyvendindamas projektą „Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete“, surengė kūrybines edukacines dirbtuves ir taip sukūrė galimybę bibliotekos erdvėje lavinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, skatinti skaitymą ir domėjimąsi dokumentiniu paveldu bei knygos istorija. Projektas atvėrė naujas bendradarbiavimo galimybes su Kauno „Varpo“ gimnazija ir Petro Vileišio mokykla – daugiafunkciniu centru.
 
Retro žvilgsnis į prekybą automobiliais Laikinojoje sostinėje
Laikinosios sostinės spaudoje matome gražias įvairių firmų automobilių reklamas bei nuotraukose užfiksuotus Kauno gatvėse važinėjančius automobilius. Lengvųjų automobilių Kaune nebuvo daug, tačiau buvo prekiaujama visų žinomų Europos ir Amerikos gamintojų automobiliais. 1926 m. , kai pradėta privaloma automobilių registracija, Kaune jų buvo 140, 1927 m. – 223, 1928 m. – 299. 1939 m. Kaune jau buvo 1000 lengvųjų automobilių...
[plačiau]
 
Retro žvilgsnis į susisiekimą autobusais Kaune 1923 – 1940 m.
Ši nostalgija Laikinosios sostinės gyvenimui alsuojanti paroda parengta iš tarpukario spaudos reklamų, nuotraukų, straipsnių, medžiagą papildant archyvinių dokumentų, nuotraukų kopijomis iš Kauno apskrities archyvo. Kaunui tapus Laikinąja sostine, pasikeitusiam miesto statusui per labai trumpą laiką reikėjo pritaikyti transporto infrastruktūrą. Vienu iš Kauno simbolių buvęs arklinis tramvajus nebetenkino išaugusių kauniečių ir miesto svečių poreikių. Atsirado arklinio tramvajaus ir siaurojo geležinkelio konkurentai – autobusai...
[plačiau]
 
Vienos knygos paroda „Almanach literacki“
Lenkų Baltojo kryžiaus organizacijos Vilniaus skyrius lenkų kalba išleido vertingą biografinį – literatūrinį leidinį „Literatūros almanachas“. Šis leidinys buvo reikalingas ne tiek Vilniaus kraštui, kuriam buvo skirtas, kiek likusiai Lietuvos daliai. Informaciją apie Vilniaus krašto literatus, žurnalistus surinko ir spaudai parengė šio krašto atstovas, rašytojas, žurnalistas, veikalų Lietuvos istorijos tematika autorius Česlav Jankovski...
[plačiau]
 
Konferencija "Europeana Tech 2015"
Vasario 12 – 13 dienomis Senųjų ir retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Kristina Bartkienė dalyvavo Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje vykusioje konferencijoje Europeana Tech 2015 (http://www.europeanatech2015.eu/programme/). Į konferenciją susirinko Europeanos tinklo bendruomenės nariai – atstovai ne tik iš įvairių Europos, bet ir iš Naujosios Zelandijos bei Amerikos bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų skaitmeninį kultūros paveldą kuriančių ir skleidžiančių institucijų (apie 250 dalyvių)...
[plačiau]
 
Vienos knygos paroda „Po blyškiu Lietuvos dangum“
Pristatome Jean Mauclere kelionių aprašymus prancūzų kalba „Po blyškiu Lietuvos dangum“, išleistus Paryžiuje 1926 m. Prancūzų rašytojas, publicistas Jean Mauclere (1887 – 1951) buvo didelis Lietuvos draugas, 1925 ir 1930 m. lankėsi Lietuvoje, užsiėmė istorijos, geografijos, kultūros populiarinimu. Po pirmojo apsilankymo Lietuvoje 1926 m. išleido kelionių aprašymą „Sous le ciel pale de Lithuanie“ („Po blyškiu Lietuvos dangum“)...
[plačiau]
 
© 2008 Kauno apskrities viešoji biblioteka
-